FUNCARD - מועדון שלך

כרטיס נטען

הגדרת הצורך
אחד האמצעים להגברת נאמנות לקוח הוא טעינה של כרטיסים נטענים, בהנחה מיוחדת. כרטיס נטען FunCard ניתן כשירות עבור עובדי עיריות ומועצות. לקוחות יכולים לטעון את התו הנטען בכסף ולקבל עד 25% הנחה. את הכסף שטען בכרטיס, יכולים הלקוחות לממש במגוון רשתות, ברחבי הארץ.
אתגר
האתגרים בפרוייקט זה כללו: אבטחת מידע אופטימלית, פיתוח מערכת anti fraud, פיתוח ממשק למספר מקורות במקביל- ממשק לטעינה ופריקה של הכרטיס וממשק למערכות הליבה של הארגון.
תכולת הפרוייקט
אפיון, עיצוב ופיתוח פלטפורמה לטעינת הכרטיס הנטען FUNCARD.
עמוד התחברות