SKY JUMP

פארק טרמפולינות

הגדרת הצורך
SKYJUMP הקימה את מתחם הטרמפולינות ברעננה ורצתה אתר גמיש, שיתמוך בסניף אחד או מספר סניפים, שישלב תדמית (מידע אודות המתחם) ומערכת הזמנת כרטיסים, עם ממשק לתוכנת הקופות. בהמשך, התווספו סניפים נוספים לאתר.
אתגר
היו לנו מספר אתגרים בפרוייקט SKYJUMP: 1. ממשק לתוכנת הקופות 2. מערכת ניהול מתקדמת למנהלים, שמאפשרת ניהול כלל האולמות בכל המתחמים והגדרת כמות קופצים מותרת פר שעה פר תאריך, לרבות אפשרות סגירת תאריכים. 3. קבלת לידים פוטנציאליים לארועים 4. החתמת ההורים על טופס קפיצה- waiver
תכולת הפרוייקט
אפיון, עיצוב ופיתוח אתר, מערכת ניהול הזמנות, מערכת דוחות למנהל (דאשבורד), תוכנה לעמדת הקיוסק, ממשק לתוכנת הקופות.
עמוד הבית - אפשרות בחירה בין מתחמים לכל מתחם אתר שונה
עמוד הבית של מתחם
עמוד הרשמה לאירועים