אפליקציית מזגני הייסנס

אפליקציית מתקיני מזגנים

הגדרת הצורך
האפליקציה מיועדת למתקיני המזגנים. הייעוד שלה הוא לספק להם שרותי תיעוד של ההתקנות ותמיכה בהן.
אתגר
האתגרים העיקריים בפרוייקט הזה היו: הזדהות חכמה ומהירה של המתקין, זיהוי המזגן הנרכש ואבטחת מידע.
תכולת הפרוייקט
פיתוח אפליקציה, לתפעול מהטלפון הנייד, לרבות אפשרות סריקת ברקודים.
עמוד כניסה
עמוד הרשמה
מסך הבית האישי לאחר הרשמה
הוספת לקוח כולל סריקת ברקוד
מסך הוספת לקוחות